edumate
Chào mừng đến với Giáo dục Phần Lan

Chào mừng đến với Giáo dục Phần Lan

#1 CHỈ SỐ GIÁO DỤC CHO TƯƠNG LAI

Báo cáo Chỉ số Giáo dục cho Tương lai của The Economist 2019

#1 KỸ NĂNG SỐ

Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020

#2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020

#1 QUỐC GIA HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021

Chào mừng đến với edumate

Chào mừng đến với edumate

Chào mừng đến với Giáo dục Phần Lan

Đặt tại Việt Nam và có liên kết chặt chẽ với Phần Lan, edumate cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo chất lượng hàng đầu dành cho trường học và các tổ chức để học hỏi và ứng dụng mô hình giáo dục Phần Lan.

Bí quyết từ Giáo dục Phần Lan

Bí quyết từ Giáo dục Phần Lan

Để đổi mới ngôi ngôi trường và tổ chức của bạn

  • Tư vấn xây dựng ngôi trường theo mô hình Phần Lan
  • Các giải pháp giáo dục sáng tạo
  • Đào tạo giáo viên
  • Các sự kiện chuyên biệt